Par­ti­støt­ten ud af mør­ket

BT - - DEBAT -

Dan­mark er i dag på pin­ligt ni­veau med Al­ba­ni­en, når det gæl­der gra­den af åben­hed i lov­giv­nin­gen om par­ti­støt­te. (...) Det er og­så helt mis­for­stå­et, at re­ge­rin­gen nu vil ta­ge pen­ge­ne fra de bor­ger­li­ge og ’ øde­læg­ge de­res valg­kamp’. Væl­ger­ne har blot et helt le­gi­timt krav på at vi­de, hvem der be­ta­ler for valg­kamps­mu­sik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.