De død­spi­lo­ten

BT - - MERE NÆNSYTHEE SDIDERE -

LLØØRRDDAAGG 2 288. M. MARATRST 2S0 215015

Ef­ter­for­ske­re slæ­ber kas­ser, po­ser og com­pu­ter fra hu­set ( til ven­stre), hvor An­dreas Lu­bitz ( øverst) bo­e­de. I da­ge­ne op til flystyr­tet har han be­søgt en læge­kli­nik og få­et læ­ge­er­klæ­ring på, at han ik­ke skul­le mø­de op på ar­bej­de.

Fo­to: Reu­ters 0g Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.