Ildsjæl

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE -

HOB­BY

Den 60- åri­ge Sø­ren Berg var kendt som en ildsjæl i den island­ske he­ste­ver­den på Fyn.

I 2008 ka­ste­de han kræf­ter og eg­ne pen­ge - en halv mil­li­on kro­ner - i at stab­le et in­ter­na­tio­nalt ar­ran­ge­ment for island­ske he­ste på be­ne­ne.

Si­den over­drog han tøj­ler­ne til ri­destæv­net til an­dre, men i mil­jø­et om­kring island­ske he­ste ken­des Sø­ren Berg sta­dig som en ini­ti­a­tivrig ildsjæl. Og han del­te flit­tigt sin hob­by med si­ne kol­le­ga­er. Det for­tæl­ler Sø­ren Pal­me­lund, der eje­de fir­ma­et Land­mark, hvor Sø­ren Berg var an­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.