Sejr til Emi­lie

Den un­ge stor­fa­vo­rit vandt ’ X Fa­ctor’. Jóg­van snup­pe­de an­den­plad­sen

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

AF­GØ­REL­SEN

13.000 ’ X Fa­ctor’- fans brød ud i vild ju­bel, da stor­fa­vo­rit­ten Emi­lie Est­her tog sej­ren i ’ X Fa­ctor’fi­na­len i går af­tes.

Med de skri­gen­de fans som un­der­læg­nings­mu­sik i en fyldt Boxen i Her­ning vandt den un­ge, nord­jy­ske san­ge­r­in­de med sing­len ’ Un­di­scove­red’, der er skre­vet spe­ci­elt til hen­de.

I fi­na­len slog 15- åri­ge Emi­lie Es- ther fæ­rin­gen Jóg­van, der der­for må ta­ge til tak­ke med en an­den­plads i årets ’ X Fa­ctor’, mens Re­mee kan pra­le af at ha­ve vun­det ta­lents­howet en gang me­re end si­ne med­dom­me­re Li­na Rafn og Thomas Bla­ch­man.

’ Du er en stjer­ne’

Og vin­der­dom­me­ren hav­de svært ved at hol­de ro­ser­ne til­ba­ge

» Du er en stjer­ne, der er født, « sag­de Re­mee til sit stjer­ne­frø, der slut­te­de af­te­nen af med at syn­ge sin vin­der sang igen.

Og i et kæm­pe glæ­des- smil ud- brød: » Tu­sind tak! «

Dom­mer­ne var al­le­re­de ef­ter Emi­lie Est­hers før­ste sang vold­somt im­po­ne­re­de over den un­ge nord­jy­des præ­sta­tion.

Li­na Rafn kald­te Est­hers ud­ga­ve af Bey­on­cé- hit­tet ’ If I We­re a Boy’ for ’ fuld­stæn­dig gud­dom­me­ligt’, mens Thomas Bla­ch­man til­slut­te­de sig ro­sen.

» Det lød sinds­sygt godt. Sinds. Sygt. Godt, « sag­de han.

Gen­syn

Før Emi­lie Est­her kun­ne kå­res som vin­der, blev fi­na­le­fel­tet indsnæv­ret til to, da trio­en Ivars­son, Bang og Ne­u­mann blev sendt hjem. Med dem ude af bil­le­det var sce­nen sat til en ner­vepi­r­ren­de fi­na­le, hvor Emi­lie Est­her og Jóg­van kon­kur­re­re­de med hver sin sing­le.

I Her­ning var en ræk­ke tid­li­ge­re del­ta­ge­re på plads for at støt­te de­res kammerater.

Det blev og­så til et ju­bel­frem­kal­den­de gen­syn med fan­fa­vo­rit­ter­ne Ci­ty­Bois, der måt­te vin­ke far­vel til ’ X Fa­ctor’- drøm­men for­ri­ge fre­dag. 2008 Sæ­son 1: Martin - men­tor Re­mee 2009 Sæ­son 2: Linda An­drews - men­tor Li­na Rafn 2010 Sæ­son 3: Thomas Ring - men­tor Per­nil­le Ro­sen­da­hl 2011 Sæ­son 4: Sa­rah - men­tor Cut­fat­her 2012 Sæ­son 5: Ida - men­tor Per­nil­le Ro­sen­da­hl 2013 Sæ­son 6: Chre­sten - men­tor Ida Corr 2014 Sæ­son 7: Ant­ho­ny Jas­min - men­tor Thomas Bla­ch­man

la­ly

Øje­blik­ket, hvor Emi­lie Est­her bli­ver ud­råbt som vin­der af ’ X Fa­ctor 2015’.

Årets ’ X Fa­ctor’- vin­der bli­ver den før­ste til at mø­de pro­gram­mets ide­mand, Si­mon Cowell. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.