Bandt bånd

BT - - NYHEDER -

er me­get for­lø­sen­de og kan bin­de nog­le stær­ke bånd. Yder­me­re er det som at be­gyn­de nog­le trin op­pe ad sti­gen, for of­re­ne be­hø­ver ik­ke at for­kla­re, hvor­dan de har det, det ved de an­dre, de har selv væ­ret der, « si­ger Jørn Hou­gaard.

Lands­for­e­nin­gen Hjælp Voldsof- re har tid­li­ge­re holdt kur­sus for voldtægtsof­re fra Gre­naa, for de­res på­rø­ren­de, og for volds­ram­te mænd.

» Og vi har en plan om at sam­le de her pi­ger igen om seks- ti må­ne­der for at føl­ge op på, hvor­dan de har det nu, « si­ger Jørn Hou­gaard.

Se­kre­ta­ri­ats­le­der Jørn Hou­gaard og sags­be­hand­ler Vi­be­ke Vi­um ind­kal­der voldtægtsof­re­ne fra Ama­ger til et op­føl­gen­de kur­sus, når der er gå­et seks- ti må­ne­der. Fo­to. Lars Ras­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.