To per­so­ner sav­nes eft er eks­plo­sion i New York

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KOL­LAPS

Po­li­ti­et mang­ler fort­sat at fi nde to per­so­ner eft er tors­da­gens eks­plo­sion og brand i en hus­ræk­ke på Man­hat­tan i New York, USA. Det skri­ver New York Ti­mes.

Brand­mænd hav­de i går fort­sat travlt med at sluk­ke bran­den helt, eft er en eks­plo­sio­nen tors­dag eft er­mid­dag re­du­ce­re­de tre byg­nin­ger til mur­brok­ker. Da bran­den end­nu ik­ke er helt sluk­ket, kan brand­mænd ik­ke be­gyn­de at gen­nem­sø­ge de øde­lag­te byg­nin­ger.

Eks­plo­sio­nen ra­se­re­de en sus­hi­re­stau­rant og fl ere na­bo­byg­nin­ger. Be­bo­e­re red­de­de sig i sik­ker­hed via brand­trap­per og vo­ve­de red­nin­ger med hjælp fra men­ne­sker på ga­den, rap­por­te­rer New York Ti­mes.

Mu­lig­vis en ga­s­eks­plo­sion

» Det var den hø­je­ste og mest in­ten­se eks­plo­sion, jeg no­gen­sin­de har hørt, « si­ger øjen­vid­net To­ny Kling til avi­sen.

Mindst 19 per­so­ner er ble­vet kørt til ho­spi­ta­let, og fi re er fort­sat i kri­tisk til­stand.

Den ene sav­ne­de per­son er en ung mand, der iføl­ge hans fa­mi­lie var på da­te i sus­hi­re­stau­ran­ten. Den an­den er af­ryd­der i re­stau­ran­ten.

Myn­dig­he­der­ne har end­nu ik­ke slå­et fast, hvad der for­år­sa­ge­de eks­plo­sio­nen, men tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser ty­der på, at det skyl­des gas. Det for­tal­te borg­me­ster Bill de Bla­sio iføl­ge New York Ti­mes på en pres­se­bri­e­fi ng eft er hæn­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.