Bal­la­de i Bang­kok ******

BT - - TV - KOMEDIE

To år er gå­et si­den Dougs ka­ta­stro­fa­le po­l­te­ra­bend i Las Ve­gas, hvor bå­de brudg­om og hukom­mel­se for­svandt. Nu skal Stu gift es med sit livs kær­lig­hed Lau­ren - og bryl­lup­pet skal stå i Thailand, hvor bru­den stam­mer fra. Da Stu sta­dig er mær­ket af op­le­vel­ser­ne i Las Ve­gas, har han valgt at skift e sin po­l­te­ra­bend ud med en for­nuft ig og ke­de­lig ” ba­chel­or brunch” - 100 pro­cent al­ko­hol­fri! Sam­ti­dig har han und­ladt at in­vi­te­re Dougs psy­kisk ud­for­dre­de svo­ger Alan, der med si­ne ulov­li­ge pil­ler var an­svar­lig for hukom­mel­ses­ta­be­ne i Ve­gas. Men for- di Dougs ko­ne kræ­ver det, bli­ver Alan al­li­ge­vel in­vi­te­ret med til Thailand, og med dren­ge­ne sam­let igen, må det gå galt. De skal ba­re li­ge ny­de en en­kelt øl aft enen før bryl­lup­pet, og så sker det igen: Mor­ge­nen eft er våg­ner Stu, Phil og Alan deja- vue- ag­tigt op på et snu­sket ho­tel- væ­rel­se i Bang­kok med to­talt bla­ck­out, mens br­u­dens 16- åri­ge bror Ted­dy er for­s­vun­det! Hvad ske­te der af­te­nen før? Si­tu­a­tio­nen går fra

Med­vir­ken­de: dår­lig til des­pe­rat, da de fi nder en afh ug­get fi nger, der kun kan til­hø­re én per­son - Ted­dy! ( TV 2)

Zach Ga­li­fi anakis som Alan, Brad­ley Coo­per som Phil, Justin Bartha som Doug og Ed Helms som Stu i den ame­ri­kan­ske komedie ” Tøm­mer­mænd i Thailand fra 2011. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.