Den øko­lo­gi­ske fi­re­hjul­stræk­ker

BT - - BILER -

Stor fi­re­hjul­stræk­ker plus 4- cy­lin­dret ben­zin­mo­tor plus el­mo­tor. Sum­men af det reg­ne­styk­ke hed­der BMW X5 xDri­ve 40e, sydty­sker­nes før­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de plug- in hy­brid. Og det hånd­gri­be­li­ge re­sul­tat er et for­brug på op til 30 km/ l og en CO2- ud­led­ning på 77 g/ km. De im­po­ne­ren­de tal op­nås ved bl. a. at be­nyt­te en stri­be af de tek­no­lo­gi­er, som al­le­re­de fin­des i BMW i8. Det kon­ven­tio­nel­le hjer­te er en 4- cy­lin­dret ben­zin­mo­tor med 245 hk kendt fra bl. a. BMW 328i. Den sup­ple­res af en el­mo­tor, der yder 113 hk, og den sam­le­de så­kald­te » sy­ste­my­del­se « er 313 hk, Den øko­lo­gi­ske X5 når Dan­mark se­ne­re på året. Pris: Li­ge un­der 1,4 mio. kr. mor­ten

BMWs før­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de plug- in hy­brid: X5 xDri­ve 40e.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.