Før­ste fo­to af Su­perb Com­bi

BT - - BILER - Su­perb Com­bi - let­te­re kamu­f­le­ret.

Fo­to­gra­fer­ne står på lur om­kring Sko­das fa­brik­ker i Tjek­ki­et, og det er lyk­ke­des at fan­ge den nye Su­perb Com­bi ( sta­tioncar). Trods en skrå ba­gr­u­de må det for­modes, at dens ba­ga­ge­rum bli­ver li­ge så stort som VW Pas­sat Va­ri­ants på 650 li­ter. Plads på bag­sæ­det kom­mer der hel­ler ik­ke til at mang­le. Den 4- dørs er klar i sen­som­me­ren, Com­bi in­den nytår. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.