BIL- CV

BT - - BILER -

Den lil­le Hil­l­man, som kald­tes Com­mer Cob, var Las­ses før­ste bil. Den blev afl øst af en Fi­at 600 et par år se­ne­re. Toy­o­ta Crown var en ud­mær­ket bil, som jeg var me­get glad for. Mat­hil­de dril­le­de mig og pjat­te­de, hun sy­nes det var mor­somt, at jeg var så glad for mi­ne bi­ler. Her be­gynd­te det at gå rig­tig godt for os, og vi fi k den før­ste sto­re Grand Chero­kee Je­ep med en brø­len­de, stærk V8 mo­tor. Her kør­te vi i en Nis­san Pa­trol, som se­ne­re blev ned­d­ros­let til to Ci­troën C3 Pi­cas­so. Det var dej­li­ge bi­ler, men de min­dre Pi­cas­so­er var ik­ke helt ro­bu­ste nok til vo­res sto­re for­brug.

1965

1976

1982

1993

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.