’’

BT - - SPORTEN - Claus Bret­ton- Mey­er

Mor­ten Ol­sen har he­le ti­den væ­ret in­for­me­ret om de folk, vi skul­le an­sæt­te

Mi­cha­el Laud­rup har væ­ret nævnt som en op­lagt kan­di­dat, men Bri­an Laud­rup, eks­pert på Ka­nal 5, der sen­der Dan­marks land­skam­pe,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.