’’

BT - - SPORTEN - An­dreas Ra­sch- Christensen, for­fat­ter til ’ Kri­ge­ren’

Der er man­ge lig­heds­punk­ter i to kor­te pas­sa­ger, og hvis der hav­de væ­ret ta­le om en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel, hav­de jeg nævnt Asker He­de­gaard Boye. Ik­ke som en kil­de, jeg ci­te­rer di­rek­te fra, men som en jeg er be­un­drer af

» Jeg har respekt for, at man sæt­ter bar­ren højt, og at man ger­ne vil dyk­ke ned i det in­ter­na­tio­na­le stof, der sta­dig alt for oft e be­hand­les sted­mo­der­ligt i den dan­ske sport­sjour­na­li­stik. No­get an­det er bo­gens lem­fæl­di­ge og stærkt kri­tisab­le om­gang med kil­der­ne. For­fat­te­ren ’ lå­ner’ ana­ly­ser og pas­sa­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.