KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - PE­TER NY­GAARD,

for er det ty­de­ligt, at McLa­rens og Alonsos bryl­lups­rej­se al­le­re­de er over­stå­et. Lun­ten tændt til den eks­plo­sion, der før el­ler si­den – og i al­le til­fæl­de før op­rin­de­ligt plan­lagt – af­slut­ter for­hol­det.

Det ene­ste, der kan sluk­ke lun­ten, er mas­ser af suc­ces. Hvis tea­met be­gyn­der at vin­de, er Alonso og Den­nis beg­ge ær­ger­ri­ge nok til at gi­ve for­hol­det en ny chan­ce. Der er ba­re ik­ke nog­le tegn på, at McLa­ren- Hon­da bli­ver en vin­der fo­re­lø­big.

Det er iro­nisk, men McL a r e n s - Hond a mang­len­de suc­ces kan bli­ve Ke­vin Mag n u s s e n s sto­re chan­ce.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.