BT vur­de­rer se­mi­fi­na­ler­ne i Fi­nal4

BT - - SPORTEN -

45- 55 Aal­borg pro­fi­te­rer af hjem­me­ba­nen, men det er et me­get svin­gen­de nord­jysk mand­skab, der by­der et for­nuf­tigt spil­len­de TTH- mand­skab op til dans. Nord­jy­der­ne er fa­vo­rit­ter hos book­ma­ker­ne, men skal spil­le op til de­res bed­ste for at slå Team Tvis Holste­bro.

Team

Tvis Holste­bro lig­ner bedst bud på en se­mi­fi­na­le- over­ra­skel­se, selv­om de må und­væ­re top­sco­rer Mi­cha­el Damgaard. Kan TTH pres­se tempoet i vej­ret og und­gå at sky­de Aal­borgs ke­e­pe­re alt for var­me, bør de ha­ve go­de chan­cer for at nå mor­gen­da­gens fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.