Søn­derjy­ske i fi­na­len ef­ter knu­sen­de sejr

BT - - SPORTEN -

ME­TAL LI­GA­EN, SE­MI­FI­NA­LE

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 2- 1, 2- 0, 4- 1) Søn­derjy­ske vi­de­re til fi­na­len med 4- 1- i kam­pe re­de kam­pen og vandt 8- 2.

» Vi fik lidt af en læ­re­streg el­ler et wa­ke- up call i tirs­dags i Fre­de­riks­havn, « si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

» Det om­sat­te vi på for­bil­led­lig vis med den des­pe­ra­tion og of­fer­vil­je, der skal til. Vi vandt nær­kam­pe­ne, var først på puck­en og slo­ges, hvor det gjor­de ondt. Det var play­of­f­ho­ck­ey på højt ni­veau. « en kamp om bron­ze.

Og det blev end­nu vær­re i de sid­ste 20 mi­nut­ter, hvor puck­e­ne ras­le­de ind i hø­ge­bu­ret.

War­ren Pe­ters, Cory Qu­irk, Pa­tri­ck As­se­lin og War­ren Pe­ters score­de i hur­tig ræk­ke­føl­ge, in­den Mat­hi­as Bau Han­sen score­de for an­den gang for Whi­te Hawks.

En stor skuf­fel­se for de am­bi­tiø­se ven­del­bo­e­re, som ha­ve sat­set hårdt på en fi­na­le i den nye hal.

Liv i hå­bet

I Kvik Ho­ck­ey Are­na holdt Her­ning Blue Fox liv i hå­bet om en fi­na­le­plads med det yder­ste af neg­le­ne.

Es­b­jerg Ener­gy brag­te sig på 1- 0 al­le­re­de ef­ter 14 se­kun­der, men Her­ning fik ud­lig­net tre mi­nut­ter se­ne­re. De to hold byt­te­de scor­in­ger at­ter en gang, in­den før­ste pe­ri­o­de var slut, og selv­om Es­b­jerg måt­te skif­te må­l­mand un­der­vejs og sæt­te 19- åri­ge Ni­co­laj Hen­rik­sen på kas­sen, end­te stod der 3- 3 på må­l­tav­len ef­ter 60 mi­nut­ter.

Hen­ring Blue Fox fik dog fremt­vun­get en sjet­te se­mi­fi­na­le- kamp, da Ras­mus Nielsen score­de til 4- 3 knap syv mi­nut­ter in­de i fjer­de pe­ri­o­de.

Hen­rik Nielsen ind­led­te det søn­derjy­ske bal med sin scor­ing til 1- 0 i før­ste pe­ri­o­de, mens brand­var­me Cory Qu­irk score­de to gan­ge for Søn­derjy­ske i 8- 2- af­klaps­nin­gen af Fre­de­riks­havm Whi­te Hawks i gårs­da­gens fem­te se­mi­fi­na­le­kamp. Med sej­ren er Søn­derjy­ske klar til fi­na­len, hvor en­ten Her­ning Blue Fox el­ler Es­b­jerg Ener­gy ven­ter. De spil­ler sjet­te se­mi­fi­na­le­kamp i mor­gen. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.