DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 17: 00 ISLAND VIN­DER KAM­PEN

Der har væ­ret slut­spil­stør­ke i fl ere år hos Cle­veland Ca­va­li­ers, men i den­ne NBA- sæ­son bul­drer hol­det ind i det af­gø­ren­de ud­skil­lel­ses­løb. En til­væ­rel­se som liga­ens prygelknabe er ud­skift et med en sta­tus som mester­skabs­fa­vo­rit, hvis man skal tro book­ma­ker­ne.

I hvert fald er de li­ge nu fa­vo­rit­ter til at vin­de NBA- tit­len med 4,20 hos Bets­a­fe som det hø­je­ste, man li­ge nu kan få - og det er der fl ere go­de grun­de til.

» Vi har væ­ret vid­ner til en ut­ro­lig tæt og ufor­ud­si­ge­lig NBA- sæ­son. Det er dog al­tid sik­kert, at li­ge me­get hvil­ken trø­je LeBron Ja­mes træk­ker over ho­ve­d­et, så er hans hold at fi nde blandt sæ­so­nens front­lø­be­re til mester­sk­ab­stit­len. Man­ge for­ud­så, at det vil­le ta­ge tid at spil­le det nye hold sam­men i Cle­veland, men Ja­mes og kol­le­ger­ne ser al­le­re­de skræm­men­de stær­ke ud, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.