1,95

BT - - SPORTEN -

Island er hø­jest over­ra­sken­de på kurs imod EM, og de bør ik­ke kom­me i pro­ble­mer trods ude­ba­ne mod Ka­sak­h­stan. Vær­ter­ne har ud­spil­let de­res rol­le i EM- kva­li­fi ka­tio­nen og har ven­skabs­kamp mod den hi­sto­ri­ske sto­re­bror Rusland tre da­ge se­ne­re, som fyl­der me­get me­re end kam­pen mod Island, selv om der står po­int på spil i aft en. Der­til kom­mer, at Ka­sak­h­stan er uden de­res to nor­ma­le første­valg i må­let, så man er svæk­ket på den front, mens Island kom­mer i hvad der sva­rer til stær­ke­ste op­stil­ling. Glim­ren­de vær­di i sejr til Island.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.