3,60

BT - - SPORTEN -

Ny­kø­bing FC har op­ru­stet i vin­te­r­ens løb. Ind er kom­met Anders Vest- Han­sen, Mi­cha­el Stry­ger og Samu­el Owo­la­bi og man har set stær­ke ud i træ­nings­kam­pe­ne, så der bør væ­re lagt i ov­nen til et godt for­år for Ny­kø­bing FC. HIK har skift et no­get ud på hol­det i vin­ter­pau­sen og frem­står sty rke­mæs­sigt no­gen­lun­de som i eft er­å­ret. De har en for­del af at spil­le på kunst­græs, men den er dog til at over­se på det­te tids­punkt i sæ­so­nen, hvor hol­de­ne har spil­let på kunst­græs i he­le op­star­ten, og så har HIK fak­tisk kun slå­et hold un­der stre­gen på hjem­me­ba­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.