2,18

BT - - SPORTEN -

Med tan­ke på, at liga­top­sco­rer Mark Jan­ko fra Syd­ney FC og ligavi­ce­top­sco­rer Nat­han Burns fra Wel­ling­ton Pho­e­nix beg­ge er på lands­holds­op­ga­ver den­ne we­e­kend, så vir­ker pri­sen på få mål ual­min­de­ligt spæn­den­de. Syd­ney har blot sco­ret to mål i fi re kam­pe uden Jan­ko i den­ne sæ­son, og da hol­de­ne mød­tes i de­cem­ber stod det 0- 0 ind­til 20 mi­nut­ter før tid, in­den nu fra­væ­ren­de Nat­han Burns score­de to gan­ge. Wel­ling­tons off en­si­ve play­ma­ker Mi­cha­el McGlin­chey er og­så på lands­holds­op­ga­ve, så alt ty der på mak­si­malt to mål her.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.