Spi­der­k­nee

BT - - WEEKEND - Nem­me­re va­ri­a­tion: Pri­mæ­re mu­skel­grup­per:

Pla­cer tæ­er­ne på kanten af en stol, hæn­der­ne un­der skul­dre­ne. Hold krop­pen ret uden at sva­je i ryg­gen. Kør det ene knæ ud langs si­den mod al­bu­en. Sæt tæ­er­ne til­ba­ge og gen­tag med mod­sat­te ben.

Lav øvel­sen med fød­der el­ler knæ i gul­vet.

Full- bo­dy med fo­kus på ma­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.