Squat

BT - - WEEKEND - Nem­me­re va­ri­a­tion: Pri­mæ­re mu­skel­grup­per:

Stå med be­ne­ne i skul­der­bred­de. Gå ned i knæ ved at sky­de en­den til­ba­ge, til lå­re­ne er pa­ral­lel­le med gul­vet. Hold væg­ten på hæ­le­ne og knæ­e­ne bag tå­spid­ser­ne. Spænd i bal­der­ne , mens du rej­ser dig op. Gen­tag.

Sæt dig på en stol med sam­me tek­nik.

Bal­der og lår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.