Leg crunch

BT - - WEEKEND - Nem­me­re va­ri­a­tion: Pri­mær mu­skel­grup­pe:

Lig på ryg­gen med ar­me­ne strakt ud til hver sin si­de og be­ne­ne strakt op i luf­ten. Løft over­krop­pen mod be­ne­ne sam­ti­dig med, at ar­me­ne fø­res til yder­si­den af an­k­ler­ne. Sænk over­krop­pen igen. Gen­tag.

let i be­ne­ne.

Ma­ve.

Bøj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.