UGENS TIP Spis rød­be­de

BT - - WEEKEND -

• For­ske­re fra London lod 14 ra­ske per­so­ner drik­ke en­ten 500 ml rød­be­des­aft el­ler 500 ml vand i lø­bet af 30 min. Her­ef­ter må­l­te de del­ta­ger­nes blod­tryk hver 15. mi­nut i 24 ti­mer. Hos de, der hav­de druk­ket rød­be­des­af­ten, faldt blod­tryk­ket be­ty­de­ligt helt op til 24 ti­mer ef­ter – sam­ti­dig med at ni­trat­ind­hol­det i blo­det steg. Med stor sand­syn­lig­hed er ind­tag af ni­trat­hol­di­ge grønt­sa­ger, som rød­be­de, spi­nat, fen­ni­kel og sel­le­ri, en sim­pel og bil­lig vej til at be­va­re et sundt blod­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.