Tænk po­si­tivt:

BT - - WEEKEND -

Ac­cep­ter den du er. Jo bed­re du har det med dig selv, jo me­re po­si­tiv kan du væ­re i for­hold til di­ne om­gi­vel­ser. Find hver dag tre go­de ting, der er sket. Det på­vir­ker hjer­nen, og du vil au­to­ma­tisk væ­re me­re po­si­tiv indstil­let da­gen ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.