Se an­dre

BT - - WEEKEND -

Dyrk samvær med ven­ner og fa­mi­lie. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at de lyk­ke­lig­ste men­ne­sker pri­o­ri­te­rer so­ci­a­le re­la­tio­ner højt. Nær­vær med ens nær­me­ste gi­ver over­skud og ener­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.