Sus­an­ne Nielsen

BT - - WEEKEND -

• 41 år. • Fik en ryg­marvs­ska­de un­der en team­bu­il­ding­tur i 2007. • Har sid­det i kø­re­stol si­den. • Bor på Fre­de­riks­berg sam­men med sin kæ­re­ste St­ef­fen, hans to pi­ger og la­bra­doren Ba­lou. • Idékvin­den bag og me­de­jer af ’ Sus Tra­vel’, der ar­ran­ge­rer rej­ser for han­di­cap­pe­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.