Dit in­dre ur sty­rer

Krop­pens døgn­ryt­me spil­ler en ho­ved­rol­le i vo­res sund­hed. Ny forsk­ning vi­ser, at det og­så gæl­der vo­res vægt og tal­je­mål

BT - - WEEKEND - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

btwe­e­kend@ bt. dk

D» At vi kon­stant brin­ger vo­res in­dre ure ud af trit, er mu­lig­vis bag­grun­den for en stor del af de kro­ni­ske li­del­ser i vo­res sam­fund i dag, « vur­de­rer han.

Nat­ma­den fe­der

F. eks. øger vi ri­si­ko­en for fed­me og di­a­be­tes 2, når vi ik­ke føl­ger vo­res in­dre ure. Får vi ik­ke søvn nok, sti­ger blod­tryk­ket, og sult­hor­moner og blod­suk­ke­ret går amok. Spi­ser vi sent på af­te­nen el­ler om nat­ten, brin­ger vi og­så uor­den i sy­ste­met. For vo­res in­dre ur ind­ret­ter sig først og frem­mest ef­ter lys­mæng­den. Om nat­ten har uret for­talt krop­pen, at det er tid til at sove.

» Uret si­ger: ‘ Lad væ­re med at spi­se’, « si­ger Fred Tu­rek.

Når vi spi­ser al­li­ge­vel, går uret i bugs­pyt­kir­t­len i gang med at fri­gø­re in­sulin, så ma­den kan for­dø­jes. Forsk­nin­gen ty­der på, at uret i bugs­pyt­kir­t­len,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.