Sa­dis­me i py­n­te­pa­pir

Camilla Läck­berg pak­ker igen ufor­klar­lig ond­skab ind i en­de­lø­se ba­na­li­te­ter og plad­der­ro­man­tik

BT - - WEEKEND - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Di hans fa­mi­lie for­ud for dra­bet i 1975. Eri­ca har dog blik for at se sam­men­hæn­ge, som in­gen an­dre ser, og der­for ind­dra­ger Pa­trik hen­de – selv­føl­ge­lig – og­så i po­li­tiets ef­ter­forsk­ning. Ure­a­li­stisk? Ik­ke hos Läck­berg, hvor Eri­ca Falck un­drer sig li­ge så me­get over hvad, der mon kan væ­re sket, som sin po­li­ti­mand og man­ge an­dre, og det gør de i øv­rigt så jævn­ligt, at forun­drin­gen ef­ter­hån­den kø­rer på repe­at. Desvær­re be­væ­ger vi os i et lit­terært rum, hvor det ba­na­le rå­der, det gæl­der i di­a­lo­ger, iagt­ta­gel­ser og kon­klu­sio­ner, og det en­der med at gø­re den ty­de­lig­vis til­stræb­te al­min­de­lig­hed kun­stig og ja, fak­tisk util­sig­tet mor­som. Dét på trods af det sør­ge­li­ge fak­tum, at der er fle­re mødre i bo­gen, der ik­ke el­sker de­res af­kom, og at tri­stes­se, de­pres­sion, en­som­hed, ut­ro­skab, hu­str­u­vold og sa­dis­me er det mør­ke ind­hold i den­ne lil­lepi­ge­py­n­te­de pak­ke kal­det ’ Lø­ve­tæm­me­ren’. Ti­tel: Lø­ve­tæm­me­ren. For­fat­ter: Camilla Läck­berg. Si­der: 383. Pris: 300 kr. For­lag: Pe­op­le’s Press.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.