Et godt par

BT - - WEEKEND -

Det er et klas­sisk match. Vi ta­ler om kaf­fe og ka­ge. I bo­gen, der slet og ret har tit­len ’ Kaf­fe & ka­ge’, er alt fra bon­depi­ge med slør og diplo­mat­ka­ge over ci­tron­mous­selag­ka­ge og ga­teau mar­cel til brow­nie med kaf­feg­la­sur. I sid­ste del får du tips til kaf­fen f. eks. hvid cho­ko­la­de lat­te og da­del kokos va­nil­le lat­te. FADL’s For­lag, 250 kr.

We­e­kend - 28.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.