’ Jeg har kun væ­ret til én kon­cert’’

Ved et til­fæl­de gik sku­e­spil­ler Hen­rik Lyk­ke­gaard til kon­cert med Ras­mus Se­e­bach. Det er hans livs bed­ste kon­cert – og den ene­ste

BT - - WEEKEND - Hen­ning Hø­eg Fo­to Si­mon Læs­søe Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad

ho­eg@ bt. dk men er en or­dent­lig mop­ped­reng for en utå­l­mo­dig sjæl som mig. « » Jeg lyt­ter til den nye med TV2. Jeg har hørt TV2 si­den mi­ne un­ge år i År­hus. De er på en må­de tids­lø­se og ak­tu­el­le – på sam­me tid. « » Jeg har en ri­me­lig bred mu­siks­mag, og hø­rer alt fra Bach til Ste­vie Won­der. « » Når jeg går i bi­o­gra­fen, er det næ­sten al­tid sam­men med mi­ne børn. Vi skal ind og se ’ Al­bert’ næ­ste gang. « » Det må væ­re Vi­scon­tis ’ Dø­den i Ve­ne­dig’. Men alt­så ’ French Con­nection’- fil­me­ne med Ge­ne Ha­ck­mann lig­ger os­se rig­tigt højt på li­sten. « » Den sid­ste kon­cert, jeg var til, var med Ras­mus Se­e­bach. Det var et rent til­fæl­de, at jeg og et par kol­le­ger kom ind og hø­re ham, men det var en rig­tig dej­lig op­le­vel­se. « » Jeg har kun væ­ret til én kon­cert – den med Ras­mus Se­e­bach, så den er min fa­vo­rit. « » På tv ser jeg al­tid nyhe­der. Det er vig­tigt for mig at føl­ge med i po­li­tik og i det he­le ta­get sam­funds­an­lig­gen­der. « » Jeg har svært ved at fast­hol­de in­ter­es­sen, når de sen­der is­dans. Jeg er sik­ker på, at is­dans vill væ­re spæn­den­de, hvis jeg gav det en chan­ce, men man kan jo ik­ke nå alt... «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.