Som­mer­tid er tå­be­ligt

BT - - DEBAT - SOM­MER­TID Sil­ke­borg

Jens Thorup

Nu skal vi til det igen – be­gi­ven­he­den hvor vi to gan­ge år­ligt stil­ler mil­li­o­ner af ure frem el­ler til­ba­ge.

Jeg ved ik­ke, hvor man­ge ure jeg har – må­ske sam­let 50 i sove­væ­rel­se, køk­ken, stue, kon­tor, som­mer­hus, bil, arm­båndsur mv. Kran­bi­ler bli­ver kørt frem for at æn­dre gam­le ure på kir­ker og off ent­li­ge byg­nin­ger, sko­ler, off ent­li­ge byg­nin­ger, kø­re­pla­ner, fl yaf­gan­ge og me­get me­re.

Dag­lig­da­gen fl yt­ter sig, og na­tu­rens vil­de dyr bli­ver kørt ihjel i stor stil i den­ne tid, hvor ure­ne stil­les om.

Men hvad er for­må­let egent­lig med at om­stil­le fl ere hund­re­de mil­li­o­ner ure i EU to gan­ge år­ligt? El­vær­ker­ne si­ger, der ik­ke er må­l­bar for­skel i strøm­for­bru­get, når ure­ne stil­les om. Kan man ik­ke få en for­nuft ig for­kla­ring – på et tå­be­ligt fæ­no­men?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.