Ken­de mit navn Død­spi­lot hav­de pro­ble­mer med sy­net

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE -

SSØØNNDDAAGG 2 299. M. MARATRST 2S0 210515

Char­lot­te Bo Qvist

Det for­ly­der nu, at An­dreas Lu­bitz, som fløj 149 fly­pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer i dø­den tirs­dag, hav­de pro­ble­mer med sy­net og har søgt be­hand­ling. Det si­ger to tje­ne­ste­mænd med kend­skab til ef­ter­forsk­nin­gen, skri­ver New York Ti­mes. Fle­re og fle­re de­tal­jer om pi­lo­tens liv i pe­ri­o­den op til den tragi­ske ulyk­ke kom­mer nu frem. For­u­den de­pres­sion og et for­list for­hold har An­dreas Lu­bitz må­ske og­så væ­ret de­ci­de­ret ueg­net som pi­lot, da pi­lo­ter jo ik­ke må ha­ve pro­ble­mer med sy­net.

På nu­væ­ren­de tids­punkt er der in­gen in­for­ma­tio­ner om, hvor al­vor­li­ge syns­pro­ble­mer­ne har væ­ret. Må­ske er de re­la­te­ret til hans psy­ki­ske pro­ble­mer, har en per­son tæt på ef­ter­forsk­nin­gen sagt, iføl­ge New York Ti­mes.

En mand be­der un­der en gud­stje­ne­ste for de man­ge dræb­te i No­tre- Da­me- du- bourg- kir­ken i Dig­ne- les- Bains.

Fo­to: AFP På­rø­ren­de til span­ske of­re for flyka­ta­stro­fen læg­ger blom­ster ved et min­de­sted i lands­by­en Le Ver­net nær nedstyrt­nings­ste­det. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.