Te ud af lan­det’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 29. MARTS 2015

» Jeg tror ik­ke, at folk er over­ra­sket over, at jeg har de her syns­punk­ter. Det her hand­ler om en hold­nings­de­bat, « si­ger tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov, der i dag er EU- og uden­rigs­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.