USA

BT - - NYHEDER -

Ap­ples ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tim Cook har iføl­ge BBC be­slut­tet, at han vil gi­ve det me­ste af sin for­mue på mindst på 800 mio. dol­lar - ca. 5,5 mia. kr. til vel­gø­ren­hed. Når hans 10- åri­ge nevøs sko­le­gang vel at mær­ke er ble­vet be­talt. Tim Cook blev top­chef for Ap­ple i 2011, da stift eren Ste­ve Jobs dø­de.

jp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.