CHILE

BT - - NYHEDER -

Mas­si­ve regn­skyl, over­svøm­mel­ser og mud­der­skred har ind­til vi­de­re ko­stet mindst 25 men­ne­sker li­vet i Chile, Ecu­a­dor og Me­xi­co. Den el­lers så tør­re Ata­ca­ma- ør­ken i Chile har op­le­vet de vær­ste regn­skyl i 80 år. Ale­ne her er ni dø­de, mens 19 an­dre fort­sat sav­nes. Chi­les præ­si­dent har er­klæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.