SO­MA­LIA

BT - - NYHEDER -

17 per­so­ner er ble­vet dræbt ved et ho­telan­greb, som ter­r­or­grup­pen al- Sha­baab ind­led­te fre­dag eft er­mid­dag i So­ma­li­as ho­ved­stad Mo­ga­dis­hu. Sent fre­dag aft en for­lød det el­lers fra myn­dig­he­der­ne, at re­ge­rings­sty rker stort set hav­de kon­trol­len med ho­tel­let. Al- Sha­baab har tid­li­ge­re stå­et bag an­greb på ho­tel­ler i Afri­ka. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.