12 råd der dæm­per ang­sten SPIS OG DRIK NOK NIX PIL­LE

BT - - NYHEDER -

Det er iføl­ge flyskræk- psy­ko­lo­gen Kathrine El­mer me­get vig­tigt at ha­ve spist et sundt og mæt­ten­de må­l­tid, før man bo­ar­der fly­et, og krop­pen skal væ­re vel­for­sy­net med væ­ske. Mad og drik­ke har i sig selv en vis be­ro­li­gen­de ef­fekt. Det kan må­ske og­så væ­re fri­sten­de at snup­pe en be­ro­li­gen­de pil­le, men hel­ler ik­ke det er no­gen ge­ni­al idé, iføl­ge psy­ko­lo­gen. Se hel­le­re skræk­ken i øj­ne­ne.

Kom i god tid og sørg for at væ­re ud­hvilet og mæt in­den fly­rej­sen.

Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.