VÆR AK­TIV

BT - - NYHEDER -

Du hol­der bedst din frygt ne­de ved he­le ti­den at ha­ve tan­ker­ne op­ta­get af no­get an­det. Fan­ta­si­er­ne om, hvad der kan ske – om død og ulyk­ke – har me­get svæ­re­re ved at få over­ta­get, hvis du før og un­der især start og lan­ding snak­ker med din ledsa­ger el­ler an­dre, er op­ta­get af at læ­se en bog el­ler avis­ar­ti­kel, hø­rer god mu­sik o. a. Be­væg og­så krop­pen mest mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.