KEND FLY­ETS LY­DE

BT - - NYHEDER -

En vis vi­den om fly­ets funk­tio­ner og de ly­de, det med­fø­rer, når f. eks. lan­dings­hju­le­ne træk­kes op, er godt at ha­ve. Men ik­ke alt for me­get, så ri­si­ke­rer man at re­a­ge­re med angst ba­re ved den mind­ste, uven­te­de lyd. Hav først og frem­mest til­lid til, at tek­nik­ken vir­ker, som den skal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.