MU­SIK ER BED­RE END PIL­LER

BT - - NYHEDER -

Mu­sik i øre­gan­gen – via et par ’ lyt­tebøf­fer’ – er et su­per­ef­fek­tivt mid­del til at ta­ge top­pen af flyskræk­ken, vi­ser bl. a. ny en­gelsk forsk­ning. Mu­sik med et lavt så­kaldt bpm ( be­at pr. mi­nut/ ryt­me) sæn­ker hjer­te­fre­kven­sen og blod­tryk­ket, og man træk­ker vej­ret lang­som­me­re. Fryg­ten må vi­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.