’’

BT - - NYHEDER - An­ni Albæk, sog­ne­præst ved Møl­le­vang­kir­ken i Aar­hus

Helt fra gam­mel tid er har kar­le­ne på går­de­ne gi­vet pi­ger­ne æg til på­ske. Net­op som et sym­bol på frugt­bar­hed

Re­sul­ta­tet - som er kendt som det ju­vel­be­sat­te høn­se­æg - var et gul­dæg be­lagt med hvid emal­je, som kun­ne åb­nes på mid­ten. In­de­ni åben­ba­re­de sig en blom­me af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.