’’

BT - - NYHEDER -

Sus­an­ne hav­de et lil­le væ­rel­se for en­den af den lan­ge gang på før­ste sal. Her stod et skri­ve­bord, en sove­briks og et bord med en stol. Der var et vin­due, som kun­ne åb­nes. Men kun helt det før­ste styk­ke tid. Ef­ter utal­li­ge flugt­for­søg kom der lås på. I lof­tet hang en lam­pe. Den prø­ve­de Sus­an­ne at hæn­ge sig i, da hun var 13 år gam­mel. For­sø­get end­te med, at hun sad på gul­vet med lam­pen oven på ho­ve­d­et, og så blev hun flyt­tet til et væ­rel­se uden lofts­lam­pe. Men det var nu ik­ke så skidt. Det var nem­me­re at stik­ke af fra.

Da Sus­an­ne var 14 år gam­mel, flyt­te­de hun ind hos sin far i Vaarst på del­tid. Han var kom­met vi­de­re fra lan­de­vejs­ryt­te­ri­et ef­ter godt og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.