CAR­STEN WER­GE

BT - - SØNDAG -

Født 26. fe­bru­ar 1959 på Fre­de­riks­berg. Ar­bej­de­de fra 1988 til 1997 som sport­s­repor­ter og sport­svært i DR ra­dio og tv. Er se­ne­re fort­sat i sam­me ge­bet på Vi­a­sat/ TV3. Da jeg blev bedt om at af­lø­se Svend ( Ge­hrs, red.), blev jeg enig med mig selv om, at jeg un­der in­gen om­stæn­dig­he­der vil­le prø­ve at ly­de som ham. Jeg vil­le gø­re det på min helt egen må­de. Jeg tror, Svend nog­le gan­ge ryster på ho­ve­d­et, når han hø­rer mig. Han nik­ker, kan jeg se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.