Ka­ro­li­ne vandt!

BT - - REJSER -

Det blev 12- åri­ge Ka­ro­li­ne Koch Pouls­gaard ( øverst til høj­re), der blev den hel­di­ge vin­der af BT Rej­sers og Le­go­lands kon­kur­ren­ce om en over­nat­ning for fi­re ve­nin­der i et af de 23 nye Le­go Fri­endsvæ­rel­ser, der net­op er åb­net på Ho­tel Legoland i Bil­lund. Sam­men med Juli­a­ne, An­na Mar­gret­he og Ama­lie kun­ne Ka­ro­li­ne ik­ke blot ha­ve det sjovt i væ­rel­set, der er spæk­ket med de­tal­jer, som pi­ger­ne ken­der fra Le­go Fri­ends- æsker­ne, men de fi­re hav­de et helt pro­gram, der bl. a. in­de­holdt beauty sa­lon, cupca­ke- py­nt­ning, en tur til La­lan­dia i Bil­lund og py­ja­m­a­s­par­ty med film­hyg­ge.

Fo­to: Legoland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.