Over os

BT - - REJSER -

FA

On Mha Tr RetA

Fo­to: Sven Per­s­son

TKraTnAe vNinEgN efang på godt to me­ter og er med sin høj­de på 130 cm Eu­ro­pas hø­je­ste fugl.

De bli­ver i gen­nem­snit 15 år gam­le, men kan i vis­se til­fæl­de bli­ver over 30 år.

Tra­ner­ne fra det nord­ve­st­li­ge Eu­ro­pa over­vin­trer ty pisk i Spa­ni­en og Portu­gal, og un­der for­år­s­træk­ket nord­på sam­les man­ge på øen Rü­gen i det nor­døst­li­ge Tys­kland in­den tu­ren over Øster­sø­en om­kring på­ske.

Be­stan­den er i frem­gang, og de se­ne­re år har der og­så yng­let tra­ner få­tal­ligt i Dan­mark – især på Born­holm og i Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.