NÆR­MER SIG

Må si­ge far­vel til sit livs­værk, vur­de­rer eks­per­ter og kil­der i mil­jø­et

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 29. MARTS 2015 rek­tør ik­ke, og jeg tror ik­ke, Ri­is ac­cep­te­rer hver­ken de­gra­de­ring el­ler en løn­ned­gang. «

» Jeg tror, det mest sand­syn­li­ge er, at Ri­is er fær­dig på hol­det. Om man så kal­der det en fy­ring el­ler et kon­trak­top­hør, er jo et spørgs­mål om smin­kens far­ve. Jeg har, si­den brud­det kom frem he­le ti­den an­set det som mest sand­syn­ligt, at ska­den ik­ke kun­ne genop­ret­tes. Det, der ta­ler imod en fy­ring, er, at Lars Sei­er kan ha­ve la­vet mirak­ler, og at der er no­get dybt spøjst over at an­non­ce­re en pres­se­med­del­el­se, hvor man fy­rer en me­d­ar­bej­der. Hvis Ri­is er fær­dig, vil­le min lo­gik si­ge mig, at man ba­re meld­te det ud med det sam­me. Men med Tin­kov kø­rer ting ik­ke ef­ter nor­mal lo­gik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.