Gre­gor Brown

BT - - SPORTEN -

fre­elan­cejour­na­list for Cycling We­e­kly, Cyc­le Sport Ma­ga­zi­ne og Ve­lo­news

» In­di­ka­tio­ner­ne er, at Bjar­ne Ri­is bli­ver fy­ret of­fi­ci­elt, men det er me­get svært at spå om. Det kan væ­re, at Oleg Tin­kov an­non­ce­rer, at Omar Pi­sci­na ( ita­li­e­ner, der tid­li­ge­re har ar­bej­det un­der Tin­kov, red.) bli­ver præ­sen­te­ret som Ri­is’ er­stat­ning, men det kan og­så væ­re, Ri­is og Tin­kov har red­det trå­de­ne ud. Det er vir­ke­ligt svært at spå om. «

» Hvis vi an­ta­ger, at Ri­is får spar­ket, kan det nok og­så væ­re et far­vel for al­tid til cy­kel­spor­ten for ham. Jeg tror, at de fle­ste hold vil væ­re lidt til­ba­ge­hol­den­de med at an­sæt­te ham med tan­ke på An­ti Do­ping Dan­marks kom­men­de rap­port,

hvor han ven­tes at fi­gu­re­re i, så han skal for­ment­lig star­te et hold op selv. Og vil han det igen ef­ter den se­ne­ste uges be­gi­ven­he­der? Cyk­ling fyl­der me­get for ham, men igen er det svært at væ­re sik­ker på no­get. «

» Helt over­ord­net sy­nes jeg, det er trist, den må­de Bjar­ne Ri­is er ble­vet be­hand­let på. Jeg er med på, han har en do­ping­for­tid, men han er en rar fyr og har væ­ret i spor­ten i rig­tig lang tid. Som jour­na­list el­sker jeg på den ene si­de at ha­ve Oleg Tin­kov, for det gi­ver en mas­se at skri­ve om, men omvendt har han hand­let me­get ko­misk og upro­fes­sio­nelt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.