DY­RE DAN­SKE

Der kan bli­ve om­sat rød- hvi­de lands­holds­spil­le­re for en halv mia. kr. i som­me­rens trans­fer­vin­due

BT - - SPORTEN - TRANS­FER- PROG­NO­SE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Når det dan­ske lands­hold lø­ber ind mod Frank­rig i aft en, kan der po­ten­ti­elt væ­re dan­ske ben på ba­nen for en halv mil­li­ard kro­ner.

En stor hånd­fuld af de rød- hvi­de står for­an en som­mer med et pi­vå­bent trans­fer­vin­due, hvor de kan kom­me til at skift e klub i en sand, gyl­den mil­li­onregn.

BT har kig­get på seks dan­ske lands­holds­spil­le­re, der al­le­re­de nu næv­nes som eft er­trag­te­de han­delsob­jek­ter. Den tid­li­ge­re Es­b­jerg- spil­ler har ta­get det fran­ske med storm og mel­des in­de i bil­le­det hos stør­re klub­ber. I Su­per­liga­en spil­le­de han pri­mært på stop­per- plad­ser­ne, men hos Nan­tes er dan­ske­ren skub­bet en plads frem som 6’ er, og den po­sti­tion spil­ler Han

sen med stor suc­ces.

25 mio. kr.

Ly­on, Mar­seil­le, St. Etien­ne. Den blon­de stop­per med kæ­le­nav­net ’ Le Viking’ kom på ’ Årets Hold 2014’ i det fran­ske, men Lil­le har ik­ke ramt de off en­si­ve to­ner fra sid­ste sæ­son – fra­væ­ret af Sa­lo­mon Ka­lou har ramt in­du­stri­by­ens fod­bold­hel­te. Kjær har

dog holdt ni­veau og ven­tes solgt.

110 mio. kr. Li­ver­pool, Ju­ven­tus, Milan, Man­che­ster Ci­ty , Newcast­le

og Sout­hamp­ton.

SØN­DAG 29. MARTS 2015 Den mul­ti­funk­tio­nel­le fris­park­s­eks­pert har ban­ket ot­te kas­ser ind for træng­te Evi­an og har eft er­tryk­ke­ligt gjort op­mærk­som på, at han er klar til at prø­ve no­get nyt til som­mer. Evi­an har tid­li­ge­re stå­et fast på et pris­skilt

på 45 mio. kr., da Wass’ for­ri­ge ar­bejds­gi­ver, Ben­fi ca, og­så skal ha­ve en del af ka­gen, men fransk­mæn­de­ne er

nu klar til at sæn­ke pri­sen.

25 mio. kr. Wer­der Bre­men, FC Köln, Schal­ke 04,

Ly­on, Bor­deaux.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.