DREN­GE

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 29. MARTS 2015 Ra­ket­ten med mål i støv­ler­ne af­vi­ste tid­li­ge­re på året et lu­kra­tivt skift e til ki­ne­sisk fod­bold og med det en årsløn,

der hav­de gjort ham til to­cif­ret mil­li­o­nær. Vi­bes drøm er at få lov at prø­ve kræft er med en af Eu­ro­pas helt sto­re

liga­er.

20 mio. kr.

Hull, Mainz. Eft er en pe­ri­o­de med ska­der og form­dyk er stop­pe­ren igen til­ba­ge for fuld skrue hos Ul­ve­ne. Med si­ne ba­re 23 år er han langt fra at top­pe, og det gør ham in­ter­es­sant uden­for kom­mu­ne­græn­sen.

15 mio. kr.

Salz­burg, Nan­tes, Augs­burg, Mar­seil­le. Dan­ske­ren står sam­men med Har­ry Ka­ne bag 28 af Spurs’ liga- træff ere, og med kon­trak­t­ud­løb som­me­ren 2016 kan det væ­re nu, han bli­ver hand­let. Det mest sand­syn­li­ge ud­fald er, at Erik­sen for­læn­ger eft er sæ­so­nen med Tot­ten­ham, men kik­ser den

ma­nøv­re, sæl­ges han.

300 mio. kr.

Pa­ris Saint- Ger­main.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.