’’

BT - - SPORTEN - Lio­nel Mes­si, Bar­ce­lo­na

Det har væ­ret en ud­for­dring at kom­me af med det ima­ge, jeg fi k i 2014

Som The Gu­ar­di­ans Sid Lowe skrev:

» Lu­is En­rique kom til pres­se­mø­det som ch­eft ræ­ner. Om han har det i mor­gen, når han våg­ner, det ved in­gen. «

Det eft er en 75 mi­nut­ters pres­sese­an­ce hvor Lu­is En­rique på in­gen må­de lyk­ke­des med at over­be­vi­se om, at der ik­ke var hus­spek­tak­ler i den sto­re klub, men væ­ve­de imel­lem, om han må­ske el­ler må­ske ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.